Відкриття нерезидентом рахунку в банку. Документи

Законодавство України дозволяє нерезидентам відкривати рахунки в українських банках для ведення підприємницької діяльності.

Для того, щоб оформити всі документи потрібно звернутись до відділення банку. Перелік документів необхідний для відкриття рахунку в банку нерезидентам:

  1. Заява про відкриття поточного рахунку. В заяві ви вказуєте мету відкриття рахунку, наприклад: для інвестицій в підприємницьку діяльність в Україні чи для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності. Бланк такої заяви ви можете отримати у відділенні банку.

  2. Витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента. Потрібна копія такого документа, засвідчена апостилем. Витяг повинен бути перекладений українською мовою українським перекладачем та завіреним нотаріусом в Україні.

  3. Довіреність на ім’я особи (представника), уповноваженого компанією відкривати рахунок або документ, що підтверджує повноваження такого представника відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку (легалізована копія або засвідчена апостилем). У випадку видачі юридичною особою-нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку. Переклад довіреності українською мовою, здійснений перекладачем в Україні та завірений нотаріусом в Україні.

  4. Реєстрація компанії-нерезидента в Податковій службі України як платника єдиного соціально внеску, якщо компанія працевлаштовує працівників. Якщо юридична особа-нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов’язаний зазначити цю інформацію у Заяві про відкриття рахунку в рядку “Додаткова інформація”. Копія документа.

  5. Схема структури власності завірена юридичною особою та печаткою;

  6. Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи;

  7. Документи, що містять інформацію про фінансовий стан клієнта. Це може бути останній фінансовий звіт, аудиторський звіт.

І останнє – особа, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком повинна надати:

  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів
  • Документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи-нерезидента про право розпоряджатись відкритими в банку рахунками клієнта (довіреність).
  • Інші документи оформляються клієнтом в банку. А саме: згода на обробку персональних даних представника клієнта, опитувальники представників клієнта, перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком.
close