Eksportuj

Pomożemy Ci w eksporcie polskich towarów na Ukrainę. Na mocy Programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapewniają wsparcie importerom polskich towarów w formie potwierdzenia, postfinansowania i dyskontowania akredytyw otwartych na okres do 1 roku.

Zamówić konsultację
close